ZOBACZ CAŁY FILM

To jest czas wielkich inwestycji w Polaków!

Na dzień 22 czerwca 2020 z tarczy finansowej PFR i tarczy antykryzysowej do naszej gospodarki wpłynął strumień pieniędzy o łącznej wartości ponad 100 miliardów złotych.

To środki, które w obliczu pandemii COVID-19 uratowały tysiące polskich firm i miliony miejsc pracy.

złotych dla Polskiej gospodarki

złotych dla Polskiej gospodarki

miejsc pracy

miejsc pracy

firm objętych pomocą

firm objętych pomocą

Wsparcie

Wsparcie dla milionów firm

Polacy oczekiwali szybkiej i zdecydowanej reakcji rządu na COVID-19. W ciągu kilku tygodni przedsiębiorcy złożyli ponad 6 mln wniosków o pożyczki na ochronę miejsc pracy, dofinansowanie z EFS, świadczenia postojowe i ułatwienia w ZUS.

Oś pionowa: miliony złożonych wniosków

Mapa

Gdzie trafiło wsparcie?

Polska tarcza antykryzysowa związana z COVID-19 jest realizowana na niespotykaną dotąd skalę. Wzmacnia działania prorozwojowe realizowane w ostatnich latach i obejmuje podmioty każdej wielkości i w każdym zakątku Polski.

Mapa wsparcia w przejrzysty sposób prezentuje wartość środków skierowanych w ostatnich latach do każdej z 2477 polskich gmin.