Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy portalu informacyjnego, znajdującego się pod adresem www.promocjarozwoju.pl, którego właścicielem jest Fundacja Promocji Rozwoju. Poniżej przedstawiamy informacje na temat zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych, w tym danych osobowych użytkowników portalu.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy, że:

 • Akceptacja zasad. Korzystając z portalu www.promocjarozwoju.pl akceptuje Pani/Pan zasady Polityki Prywatności.
 • Administrator i dane kontaktowe. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizowanymi projektami jest Fundacja Promocji Rozwoju (dalej: „Fundacja”) z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000779650, posiadającą nr NIP 7010917548, REGON 383016091. Z ww. administratorem można się skontaktować listownie: Fundacja Promocji Rozwoju, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa oraz e-mailem: iod@promicjarozwoju.pl.
 • Kategorie i źródło danych osobowych. Fundacja przetwarza dane osobowe dobrowolnie podane w formularzu kontaktowym: imię, nazwisko i adres e-mail oraz inne dane kontaktowe podane dodatkowo przez użytkownika w celach komunikacji.
 • Cel przetwarzania. Fundacja przetwarza dane osobowe w celach:
  • identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez formularz – w zakresie danych niezbędnych do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania;
  • obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
  • analitycznym i statystycznym.
 • Odbiorcy danych. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Zbieranie informacji technicznych. Niezależnie od danych osobowych podanych podczas komunikacji z użytkownikami portalu, właściciel portalu może wykorzystać technologie pozwalające na zbieranie niektórych informacji technicznych, takich jak adres IP Użytkownika serwisu internetowego www.promocjarozwoju.pl, typ przeglądarki internetowej oraz używany system operacyjny.
 • Pliki cookies. Serwis internetowy www.promocjarozwoju.pl zapisuje na komputerze użytkownika pliki cookies (ciasteczka), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności – np. zapisywanie preferencji przeglądania. Celem jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie w serwisie. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari). Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies serwisu internetowego www.promocjarozwoju.pl.
 • Czas przechowywania. Dane osobowe przetwarzane w okresie niezbędnym podczas korzystania z portalu internetowego www.promocjarozwoju.pl, a po tym okresie na podstawie uzasadnionego interesu Fundacji (np. ochrona przed ewentualnymi roszczeniami). Dane osobowe zebrane poprzez formularz kontaktowy będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.
 • Wycofanie zgody. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda, osobom, które udzieliły takiej zgody, przysługuje prawo do jej wycofania w każdym momencie.
 • Prawa związane z przetwarzaniem danych. Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Aktualizacja Polityki Prywatności. Wszelkie zmiany zasad Polityki Prywatności obowiązujące na portalu www.promocjarozwoju.pl będą niezwłocznie zamieszczane na tej podstronie.